O škole

Zaměření školy a její vize

Zaměření školy

DSC_0388

Vize školy

 

 

Naše Základní umělecká škola Alfonse Muchy sídlí v prostorách zámku v centru města Letohrad. Máme dvě pobočky, v obci Dolní Dobrouč a v Letohradě. V současné době nabízíme výuku v hudebním a výtvarném oboru.

Naše Základní umělecká škola, která se řadí s mnoha jinými školami tohoto typu do vzdělávací soustavy České republiky, je zřizována jako příspěvková organizace města Letohrad. Toto postavení zaručuje, že výuka a struktura školy odpovídá přísným požadavkům a stanovám ministerstva školství.

Nám a našim pedagogům je mimo jiné velice důležitá kvalita, spolehlivost, dobrá a úzká spolupráce s rodiči a široká a stálá nabídka nejrůznějších oborů.

Hra na hudební nástroj, nebo časné a aktivní setkání s hudbou již i v základním rozsahu, podporuje rozvoj sekundárních lidských ctností, které jsou v dnešní době zakrnělé a postupně se vytrácejí. Je topořádek, disciplína a sociální cítění. Ale také duševní vývoj, schopnost vnímat abstraktní svět, vývoj logického myšlení, jazykového citu, schopnosti se koncentrovat, komplexní motorické dovednosti a přirozeně rozvoj psychické vnímavosti emocionálního působení hudby. 

Muzicírování je činnost, která propojuje rozum, tělo a duši. Znamená to, že oslovuje celého člověka s jeho citovými, sociálními a estetickými potřebami. Hudba je velice důležitou oporou naší společnosti. Právě ty děti, které se neumí zapojit mezi ostatní, a těch je dnes spousta, můžeme prostřednictvím společného muzicírování s ostatními dětmi zachytit nad propastí, do které by mohly eventuelně spadnout.

Čím více dětí bude hrát na hudební nástroj, tím méně bude mezi námi samotářů, tím méně bude konfliktů a násilí.