Glemt detaljer?

O škole

Zaměření školy a její vize

Zaměření školy

  • i u nejmladších žáků začínáme přímo s hrou na nástroj, který si vyberou (pokud to umožňují jejich fyzické dispozice)
  • je pro nás důležité, aby žáci měli kontakt s preferovaným nástrojem co nejdříve, jak to umožní jejich fyzické dispozice
  • považujeme za důležité vychovávat osobnosti amatérské i profesionální, které se budou věnovat umění po celý život
  • důležitá je pro nás jak sólová, tak komorní a souborová hra, kde žáci získají představu o možnostech jejich budoucího uplatnění
  • žáky citlivě vedeme ke kladnému vztahu ke kultuře, umění, úctě k lidem i sobě
  • vedeme žáky ke kultivovanému a kulturnímu chování

Vize školy

  • škola přátelství s důrazem na zodpovědnost
  • přátelský a vzdělaný pedagog, který má zájem o daný obor a jde příkladem tím, že sám dodržuje daná pravidla
  • žák se zájmem se něco naučit a zapojit do kulturního dění školy/města/kraje atd.
  • rodič, který má důvěru v ZUŠ a její pedagogy

 

 

 

TOP