Glemt detaljer?

Historie

1940 - 1956

Pobočka hudební školy z Ústí nad Orlicí

V těchto letech působila v Letohradě pobočka hudební školy z Ústí nad Orlicí, která se stala základnou pro vznik samostatné hudební školy v Letohradě. Pobočka měla ve svém začátku 15 žáků, kteří se učili hře na klavír (8 žáků) a hře na housle (7 žáků). Výuka probíhala dvakrát v týdnu ve dvou učebnách, u Nováků č. 255 a v místní škole. Postupem času se pobočka rozrůstala a po opakovaném stěhování byly v roce 1955 získány 3 učebny v Novém Dvoře.

1956

Vznik samostatné hudební školy

Vznikla samostatná hudební škola v Letohradě. Škola sídlila v Novém Dvoře (3 učebny) a měla také pobočku (1 učebna) na bývalé faře v Sopotnici. Ve školním roce 1956/57 měla škola celkem 102 žáků a vyučovalo se přípravné hudební výchově (15 žáků), hře na klavír (45 žáků), housle (41 žáků) a harmoniku (1 žák).

1962 - 1991

Pobočka LŠU z Ústí nad Orlicí

Hudební škola v Letohradě se opět stala pobočkou LŠU z Ústí nad Orlicí. V tomto období ve školním roce 1986/87 došlo k přesunutí výuky z prostor v Novém Dvoře do dnešní ZŠ U Dvora a jedna učebna byla zřízena na zámku. V následujícím školním roce již byla veškerá výuka přesunuta na zámek. Ve školním roce 1988/89 byla také zahájena výuka výtvarného oboru.

1991

Obnovení samostatné ZUŠ v Letohradě

Obnovena samostatná ZUŠ v Letohradě. Iniciátorem bylo město Letohrad, které se stalo zřizovatelem školy.

1992

Zahájena výuka literárně-dramatického oboru

1994

Udělen čestný název „Základní umělecká škola Alfonse Muchy v Letohradě“

1995

Zřizovatelem se stal Školský úřad v Ústí nad Orlicí

2000

Školský úřad zřídil školu jako příspěvkovou organizaci se samostatnou právní subjektivitou

2001

Zřizovatelem školy se stal Pardubický kraj

2002

Škola převzala odloučené pracoviště v Dolní Dobrouči

2011

Zřizovatelem školy se stalo město Letohrad

2013

Po pětileté odmlce byla obnovena výuka literárně-dramatického oboru

PRESENT
TOP