Glemt detaljer?

Zaměstanci

MgA. Rostislav Balaštík

Ředitel školy

Vyučuje hru na trubku, trombon, baryton, zobcovou flétnu a dechový orchestr Let's Band. Vystudoval hru na trombon na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Svým žákům předává zkušenosti získané vlastní praxí v sólové, komorní a orchestrální hře. 

Bc. Adéla Babková

Literárně-dramatický obor

Vyučuje literárně-dramatický obor

Vilma Bartošová

Hudební obor

Vyučuje hru na violoncello a kontrabas

Kristýna Dominikusová

Hudební obor

Vyučuje hru na housle

Olga Dominikusová

Hudební obor

Vyučuje hru na klavír

Helena Dubská

Hudební obor

Vyučuje hru na klavír

Jana Faltusová

Hudební obor

Vyučuje hru na klavír

Bc. Zdeňka Felgrová

Hudební obor

Vyučuje hru na housle a Smyšcový orchestr.

Miroslav Frič

Hudební obor

Vyučuje hru na kytaru, zobcovou flétnu a soubor Slavíček.

MgA. Filip Hájek

Hudební obor

Vyučuje hru na trubku, trombon, baryton a zobcovou flétnu.

Gabriela Hrubá

Hudební obor

Vyučuje hru na klavír

Jana Kinscherová

Hudební obor

Vyučuje hru na klavír

Mgr. Daniel Matyáš

Hudební obor

Vyučuje hru na kytaru a kytarový soubor.

Jindřich Novotný

Hudební obor

Vyučuje hru na housle

Jana Pozůstalová

Hudební obor

Vyučuje hru na zobcovou a příčnou flétnu

Bc. Petra Pršalová

Hudební obor

Vyučuje hru na klavír

Miroslava Stejskalová

Hudební obor

Vyučuje hru na housle, smyčcový soubor Cvrčci, sbory Prvosenka a Petrklíč

Otakar Štěpánek

Hudební obor

Vyučuje hru na bicí nástroje a soubor bicích nástrojů

Mgr. Hana Tarašková

Výtvarný obor

Vyučuje výtvarný obor

Michaela Vlasáková

Hudební obor

Vyučuje sólový zpěv

ing. Josef Vondráček

Hudební obor

Vyučuje hudební nauku a hru na basovou kytaru

Barbora Vošlajerová

Hudební obor

Vyučuje hru na příčnou a zobcovou flétnu

MgA. Lucie Wendligová

Hudební obor

Vyučuje hru na hoboj, klarinet, saxofon, zobcovou flétnu a soubor zobcových fléten

Jana Bartošová

ekonomka školy

Hana Kunová

uklízečka
TOP