Glemt detaljer?

Hudební obor

Výuka

Výuka hlavního oboru se dělí podle studijního zaměření a věku na tři varianty:

Individuální výuka - na hodině (45 min) je přítomen jeden žák

Skupinová výuka - na hodině (45 min) jsou přítomni dva žáci

Kolektivní výuka - sborový zpěv (2x45 min)

O zařazení do individuální nebo skupinové výuky rozhoduje učitel podle věku a schopností žáka.

K výuce hlavního oboru, který si žáci volí hned při nástupu do ZUŠ, dále navštěvují jednu hodinu (45 min) hudební nauky.

Podle věku a schopností dále žáci navštěvují komorní a souborovou hru, kde jsou k dispozici následující soubory a orchestry:

Soubor zobcových fléten
Let's Band - dechový orchestr
Cvrčci - smyčcový soubor
Smyčcový orchestr
Kytarový soubor
Slavíček - komorní soubor
Soubor bicích nástrojů

Všichni žáci hudebního oboru mohou také navštěvovat jako volitelný předmět pěvecké sbory Prvosenka nebo Petrklíč.

Bližší informace o vyučovaných nástrojích a hodinové dotaci naleznete v našem Školním vzdělávacím programu.

 
Pololetní školné

Individuální výuka - 1790,- Kč

Skupinová výuka - 1290,- Kč

Kolektivní výuka - sborový zpěv - 790,- Kč

 

TOP