Výuka

Výuka v LDO probíhá jednou týdně v délce dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut).

 

Pololetní školné

V LDO je stanoveno pro všechny stupně jednotné pololetní školné 890,- Kč

 
Učitel

LDO bude vyučovat paní učitelka Adéla Babková

 

Základem literárně-dramatického oboru je vyučovací předmět Dramatická výchova.

Předmět dramatická výchova v sobě obsahuje několik oblastí, které se vzájemně prolínají a prostupují po celou dobu studia.

 

Dramatická průprava

Žák se učí:

 

Dramatika a slovesnost

Žák se učí:

 

Umělecký přednes

Žák se učí:

 

Práce v souboru

Žák se učí:

 

Literární tvorba

Žák se učí:

 

Recepce a reflexe dramatického umění

Žák se učí: