Výuka

Výuka probíhá jednou týdně v délce tří vyučovacích hodin (3 x 45 minut).

 

Pololetní školné

Ve VO je stanoveno pro všechny stupně jednotné pololetní školné 1590,- Kč

Učitel

VO vyučuje paní učitelka Mgr. Hana Tarašková

 

Základem výtvarného oboru je vyučovací předmět Výtvarná tvorba.

Předmět výtvarná tvorba v sobě obsahuje několik oblastí, které se vzájemně prolínají a prostupují po celou dobu studia.

 

Kresba

 

Malba

 

Grafika

 

Experimentální práce

 

Keramika

 

Konstruování a tvarování

 

Animační projekty

 

Práce v materiálu

 

Výtvarná kultura