Michael Srb

Michael Srb v ústředním kole

Gratulujeme!
Michael Srb se o víkendu zúčastnil ústředního kola soutěží ZUŠ ve hře na kytaru, kde získal čestné uznání. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy i Letohradu.