ZUŠ Letohrad

O škole

Zaměření školy a její vize

Zaměření školy

  • i u nejmladších žáků začínáme přímo s hrou na nástroj, který si vyberou (pokud to umožňují jejich fyzické dispozice)
  • je pro nás důležité, aby žáci měli kontakt s preferovaným nástrojem co nejdříve, jak to umožní jejich fyzické dispozice
  • považujeme za důležité vychovávat osobnosti amatérské i profesionální, které se budou věnovat umění po celý život
  • důležitá je pro nás jak sólová, tak komorní a souborová hra, kde žáci získají představu o možnostech jejich budoucího uplatnění
  • žáky citlivě vedeme ke kladnému vztahu ke kultuře, umění, úctě k lidem i sobě
  • vedeme žáky ke kultivovanému a kulturnímu chování

 

DSC_0388

Vize školy

  • škola přátelství s důrazem na zodpovědnost
  • přátelský a vzdělaný pedagog, který má zájem o daný obor a jde příkladem tím, že sám dodržuje daná pravidla
  • žák se zájmem se něco naučit a zapojit do kulturního dění školy/města/kraje atd.
  • rodič, který má důvěru v ZUŠ a její pedagogy

 

 

Naše Základní umělecká škola Alfonse Muchy sídlí v prostorách zámku v centru města Letohrad. Máme dvě pobočky, v obci Dolní Dobrouč a v Letohradě. V současné době nabízíme výuku v hudebním a výtvarném oboru.

Naše Základní umělecká škola, která se řadí s mnoha jinými školami tohoto typu do vzdělávací soustavy České republiky, je zřizována jako příspěvková organizace města Letohrad. Toto postavení zaručuje, že výuka a struktura školy odpovídá přísným požadavkům a stanovám ministerstva školství.

Nám a našim pedagogům je mimo jiné velice důležitá kvalita, spolehlivost, dobrá a úzká spolupráce s rodiči a široká a stálá nabídka nejrůznějších oborů.

Hra na hudební nástroj, nebo časné a aktivní setkání s hudbou již i v základním rozsahu, podporuje rozvoj sekundárních lidských ctností, které jsou v dnešní době zakrnělé a postupně se vytrácejí. Je topořádek, disciplína a sociální cítění. Ale také duševní vývoj, schopnost vnímat abstraktní svět, vývoj logického myšlení, jazykového citu, schopnosti se koncentrovat, komplexní motorické dovednosti a přirozeně rozvoj psychické vnímavosti emocionálního působení hudby. 

Muzicírování je činnost, která propojuje rozum, tělo a duši. Znamená to, že oslovuje celého člověka s jeho citovými, sociálními a estetickými potřebami. Hudba je velice důležitou oporou naší společnosti. Právě ty děti, které se neumí zapojit mezi ostatní, a těch je dnes spousta, můžeme prostřednictvím společného muzicírování s ostatními dětmi zachytit nad propastí, do které by mohly eventuelně spadnout.

Čím více dětí bude hrát na hudební nástroj, tím méně bude mezi námi samotářů, tím méně bude konfliktů a násilí.