Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad poskytuje vzdělávání v několika navazujících stupních:

Přípravné studium k I. stupni – délka studia 2 roky

Základní studium I. stupně – délka studia 7 let

Základní studium II. stupně – délka studia 4 roky

Studium pro dospělé – délka studia 4 roky

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě přijímacího řízení, které probíhá v několika termínech v dubnu – červnu. Žáci ve věku od 5 let jsou zařazení do přípravného studia k I. stupni. Žáci ve věku od 7 let jsou zařazeni do základního studia I. stupně. Žáci ve věku od 14 let a starší jsou zařazeni do základního studia II. stupně. Žáci starší jsou zařazeni do ročníku, jehož vzdělávacímu obsahu odpovídají jejich aktuální vědomosti a dovednosti.