DSC_3174

Vánoční koncerty

Jednou z posledních akcí, které se uskutečnily v DK Letohrad před zahájením jeho rekonstrukce byly vánoční a výchovné koncerty a vánoční výstava naší školy, které proběhly ve dnech 10. a 11. 12. 2019.

Foyer bylo zaplněno díly našich výtvarníků a na chodbách pobíhalo na sto padesát mírně nervózních mladých hudebníků, kteří se postupně střídali na pódiu ve svých vystoupeních. Na třech výchovných koncertech jsme vánočně naladili skoro tisíc dětí a dva večerní koncerty vyslechlo a výstavu shlédlo celkem 584 nadšených posluchačů.

Obrovské poděkování patří především skvělému letohradskému publiku, protože vystoupit dvakrát před takto zaplněným sálem je pro naše žáky obrovským zážitkem a motivací do další práce. Děkuji také všem učitelům a žákům, kteří přípravě výstavy a koncertů věnovali velké množství času a energie a vytvořili tak nádhernou vánoční atmosféru.

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, vše dobré v novém roce a těším se na setkání na našich dalších akcích.

Rostislav Balaštík, ředitel školy