DSC06598

Zahájení prezenční výuky

Aktualizováno 5. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

nově je od 11. 5. povolena prezenční výuka žáků v základní umělecké škole a to nejvíce ve skupině 15ti žáků. Podmínkou prezenční účasti žáků ve škole je podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení na odkazu níže.

Hudební obor (HO)

 • od 11. 5. bude probíhat individuální a skupinová výuka hry na nástroj a sólového zpěvu normálně dle rozvrhu
 • hudební nauky budou probíhat od 18. 5. normálně dle rozvrhu
 • soubory, orchestry a pěvecké sbory budou probíhat od 18. 5. formou dělených zkoušek tak, aby byl splněn maximální počet 15 žáků; o organizaci dělených zkoušek budete informováni vyučujícím

Literárně-dramatický obor (LDO)

 • od 11. 5. bude probíhat výuka normálně dle rozvrhu

Výtvarný obor (VO)

 • od 11. 5. bude probíhat výuka normálně dle rozvrhu
 • dle počasí bude upřednostňována práce venku

Hygienické podmínky výuky stanovené MŠMT (nejdůležitější body)

 • podmínkou prezenční účasti žáků ve škole je podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení na odkazu níže
 • účast žáků na prezenční výuce je dobrovolná, alternativou je pokračující distanční výuka
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 • neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce; doporučuje se i předchozí umytí rukou
 • v průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru); pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • v každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • další přijatá hygienická opatření si prosím prostudujte na přiloženém odkazu

Následující dokumenty naleznete ke stažení, podepsání a prostudování na našich webových stránkách:

Důležité!!!

 • prosím Vás o pečlivé prostudování dokumentů na přiloženém odkazu
 • obratem, prosím, dejte vědět svým vyučujícím, zda k prezenční výuce nastoupíte
 • bez podepsaného čestného prohlášení nemůžeme vpustit dítě do výuky

Velmi Vám děkuji za trpělivost a pevně věřím, že všichni uděláme vše potřebné pro bezpečné zahájení prezenční výuky v naší škole. Zároveň se velmi těším na obnovení osobních kontaktů s Vámi rodiči i Vašimi dětmi.

Rostislav Balaštík, ředitel školy