Klárka Dostálková

Zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci,

zde naleznete několik základních informací, které se vztahují k zahájení školního roku a studiu na naší škole.

1) Zahájení nového školního roku a domluva rozvrhů proběhne:

  1. 9. 2019 od 14:00 hod do 17:00 v budově ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad.
  2. 9. 2019 od 15:00 do 17:00 v budově ZŠ Dolní Dobrouč.

Na nástěnce v budově ZUŠ Letohrad/ZŠ Dolní Dobrouč budou vyvěšeny seznamy žáků se zařazením k jednotlivým učitelům a seznamy kolektivních předmětů (Hudební nauka, soubory, orchestry, Literárně-dramatický obor, Výtvarný obor). Než se vydáte za svým učitelem na domluvu individuální hodiny, nezapomeňte si, prosím, napsat všechny kolektivní předměty.

  • Pokud Váš vyučující nebude ve škole v uvedených časech přítomen, měl by Vás o tom informovat v přípravném týdnu emailem s informací o náhradním termínu domluvy rozvrhu.

2) Organizace studia

Dále bych Vás rád seznámil se základními dokumenty, podle kterých vzdělávání v naší škole organizujeme. Tyto a další dokumenty si můžete v klidu prostudovat na našich webových stránkách (https://zusletohrad.cz/studium/dokumenty/). Základní dokumenty, kterými se řídíme:

Školní řád

Školní vzdělávací program

Vyhláška o ZUŠ

Základní formy studia jsou výuka individuální, skupinová a kolektivní. Zařazení do jednotlivých forem výuky se řídí Školním vzdělávacím programem a bližší informace Vám podá váš vyučující, na kterého se prosím neváhejte se svými dotazy obrátit.

3) Školné

V nejbližších dnech obdržíte také email s předpisem pro platbu školného. Výše školného zohledňuje studovaný obor a formu studia (individuální, skupinovou, kolektivní). Dále poskytujeme několik slev (sourozenecká, víceoborová atd.), které zadáváme automaticky a nemusíte o ně žádat. Nejsme však neomylní a prosíme Vás o kontrolu zaslaného školného se Směrnicí o výši školného (https://zusletohrad.cz/studium/dokumenty/). Pokud byste měli jakoukoliv pochybnost, neváhejte nás prosím kontaktovat.

4) Elektronická žákovská knížka – Klasifikace

Všichni naši učitelé již vedou třídní knihy elektronicky. To znamená, že veškeré takto vedené záznamy můžete sledovat na našich webových stránkách po přihlášení do tzv. Klasifikace.

Zde naleznete záznamy z předmětů včetně látky, docházky a známek. Uvidíte zde také informace o koncertech a besídkách, na které je vaše dítě zapsáno. Máte zde také informace k platbě školného (QR kod) a můžete si překontrolovat, zda vaše platba v pořádku dorazila.

V průběhu září tedy obdržíte email s přihlašovacími údaji do Klasifikace. Mnozí z vás již tuto službu využívají a přihlašovací údaje máte. Nově však budeme z bezpečnostních důvodů zasílat vždy nové přihlášení na každý školní rok. Pokud máte ve škole více sourozenců, nebo vaše dítě studuje více oborů, dostanete pouze jedny přihlašovací údaje.

Zde je odkaz pro přihlášení do Klasifikace :

https://www.klasifikace.jphsw.cz/?hash=e88a49bccde359f0cabb40db83ba6080

Nebo na našich stránkách klikněte vpravo nahoře na menu Klasifikace.