Foto3
Jana Faltusová
Hudební obor
Hudební obor
Group 2
Helena Dubská
Hudební obor
Vyučuje hru na klavír
Foto6
Olga Dominikusová
Hudební obor
Hudební obor
Group
Kristýna Dominikusová
Hudební obor
Vyučuje hru na housle
Foto25
Bc. Adéla Babková
literárně dramatický obor
Foto2
Mgr. Rostislav Balaštík
ředitel školy
Vyučuje hru na trubku, trombon, baryton, zobcovou flétnu a dechový orchestr Let's Band. Vystudoval hru na trombon na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Svým žákům předává zkušenosti získané vlastní praxí v sólové, komorní a orchestrální hře.