Jana Faltusová
Jana Faltusová
Hudební obor
Hudební obor
Helena Dubská
Helena Dubská
Hudební obor
Vyučuje hru na klavír
Olga Dominikusová
Olga Dominikusová
Hudební obor
Hudební obor
Kristýna Dominikusová
Kristýna Dominikusová
Hudební obor
Vyučuje hru na housle
Bc. Adéla Babková
Bc. Adéla Babková
literárně dramatický obor
Mgr. Rostislav Balaštík
Mgr. Rostislav Balaštík
ředitel školy
Vyučuje hru na trubku, trombon, baryton, zobcovou flétnu a dechový orchestr Let's Band. Vystudoval hru na trombon na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Svým žákům předává zkušenosti získané vlastní praxí v sólové, komorní a orchestrální hře.